+48 536 800 565 | info@vitri.pl

1. PIERWSZY KONTAKT
Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej, spotkania lub kontaktu mailowego ustalamy jakiego rozwiązania oczekuje klient. Przydatne będą rysunki (nawet odręczne) lub zdjęcia z zaznaczonymi wymiarami.
2. WYCENA / PROJEKT
Na podstawie uzyskanych informacji wykonujmey rysunki techniczne przyjętego rozwiązania oraz przygotowujemy wstępną ofertę cenową. Na tym etapie dobieramy odpowiednie rozwiązania techniczne, ale również planujemy wygląd gotowego produktu. Dobieramy kształt, kolor szkła oraz dodatkowe zdobienia.

3. DOKŁADNY OBMIAR
Na tym etapie wykonujemy samodzielny pomiar w celu precyzyjnego doboru wymiarów ostatecznych.

4. POTWIERDZENIE SZCZEGÓŁÓW
Posiadając dokładny projekt przyjętych rozwiązań możemy przystąpić do przygotowania ostatecznej oferty. Ostateczną ofertę dostarczamy wraz z załącznikami jak rysunki techniczne, katalogi itp.Na tym etapie ustalamy również termin realizacji oraz warunki płatności (zaliczki) itp.

5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Przygotowujemy zamówione na wymiar elementy balustrad, kabin lub drzwi szklanych. Od tego momentu możliwość ingerowania w ostateczny kształt oraz wymiary zamówionych produktów jest bardzo ogranioczona.

6. MONTAŻ
Przystępujemy do montażu zamówionego wyposażenia. Niekiedy, np. w przypadku balustrad, montaż odbywa sie dwu etapowo. Najpierw montujemy profile lub łączniki punktowe, a następnie po dokładnym pomiarze przygotowujemy idealnie dobrane tafle szkła. W przypadku zakupu bez montażu, prdukty wysyłamy kurierem lub dostarczamy osobiście.

+48 536 800 565 | info@vitri.pl